Приказките на Маша - Вълкът и седемте козлета | епизод - 1

Следващи епизоди


Приказките на Маша

Маша разказва на куклите си приказката за Вълка и седемте козлета. Майката-Коза отива за зеле и оставя сами седемте козлета. Гладният вълк си преправя гласа, за да излъже козлетата да му отворят и да ги изяде. Най-малкото козле обаче е хитро и се скрива в печката. Вълкът се опитва да влезе през комина. В това време си идва майката, пали печката и той едва успява да се спаси от огъня. Козлетата са спасени.

Поуката от приказката е, че не бива да се отваря вратата на непознати.

Още епизоди от Приказките на Маша